Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του Μετεωρολογικού σταθμού Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Ακουμπώντας τον δείκτη στα "κουμπιά" δεξιά, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας. Τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 5 λεπτά.

Σημερινά στατιστικά
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 25,0 °C στις 10:46 
Ελάχιστη θερμοκρασία 17,9 °C στις 05:46
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 7,1 °C  
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία 25,0 °C στις 10:45 
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία 17,5 °C στις 05:49
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 17,9 °C στις 05:46
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 25,0 °C στις 10:46
Μέγιστη τιμή υγρασίας 65 % στις 06:41 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 43 % στις 10:50
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Σημερινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα 0  
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή 1  
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 15,8 km/h στις 10:19
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 7,5 km/h (F2) στις 10:30
Τρέξιμο ανεμόμετρου 30,9 km  
Επικρατέστερη δεύθυνση ανέμου 354° N  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη πίεση 1019,2 mb στις 10:37
Ελάχιστη πίεση 1017,5 mb στις 03:52
Χθεσινά στατιστικά
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 28,6 °C στις 16:23 
Ελάχιστη θερμοκρασία 17,9 °C στις 00:20
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 10,7 °C  
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 28,1 °C στις 16:23 
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 17,0 °C στις 00:35
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 17,9 °C στις 00:20
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 27,6 °C στις 16:23
Μέγιστη τιμή υγρασίας 59 % στις 04:57 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 27 % στις 12:27
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 22,0 km/h στις 13:36
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 12,7 km/h (F3) στις 13:55
Τρέξιμο ανεμόμετρου 87,5 km  
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 131° SE  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1018,5 mb στις 23:51
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1015,7 mb στις 18:59
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 30,9 °C 3:16 μμ στις 26 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 11,7 °C 6:38 πμ στις 12 Μάιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 15,1 °C 8:47 πμ στις 07 Μάιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 4,5 °C 6:16 μμ στις 13 Μάιος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 30,5 °C 3:17 μμ στις 26 Μάιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 11,0 °C 6:13 πμ στις 12 Μάιος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 11,7 °C 6:38 πμ στις 12 Μάιος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 29,5 °C 3:16 μμ στις 26 Μάιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 18,5 °C 22 Μάιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 21,7 °C 06 Μάιος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 83 % 6:48 πμ στις 12 Μάιος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 27 % 1:40 μμ στις 05 Μάιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 12,8 °C 26 Μάιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 5,8 °C 06 Μάιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Μηνιαίος υετός 49,7 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 78,4 mm/hr 2:21 μμ στις 10 Μάιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 15,6 mm 2:38 μμ στις 10 Μάιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 16,0 mm 10 Μάιος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 27 μέρες στις 04 Μάιος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 4 μέρες στις 08 Μάιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 46,4 km/h 12:29 πμ στις 06 Μάιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 21,3 km/h 12:46 πμ στις 06 Μάιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 190,9 km 04 Μάιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1003,9 mb 5:10 μμ στις 09 Μάιος
Μέγιστη τιμή πίεσης 1019,2 mb 11:10 πμ στις 23 Μάιος
Στατιστικά τρέχοντος έτους
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 30,9 °C 3:16 μμ στις 26 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -1,6 °C 6:17 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 15,1 °C 8:47 πμ στις 07 Μάιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -11,9 °C 5:39 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 30,5 °C 3:17 μμ στις 26 Μάιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -7,3 °C 12:29 μμ στις 26 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -4,8 °C 4:38 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 29,5 °C 3:16 μμ στις 26 Μάιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 18,5 °C 22 Μάιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 5,5 °C 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % 10:37 μμ στις 18 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 24 % 1:51 μμ στις 19 Φεβρουάριος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 15,0 °C 23 Απρίλιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,3 °C 14 Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Ετήσιος υετός 246,6 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 78,4 mm/hr 2:21 μμ στις 10 Μάιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 15,6 mm 2:38 μμ στις 10 Μάιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 1680,7 mm 18 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 1746,1 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 27 μέρες to 04 Μάιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 9 μέρες to 26 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 91,8 km/h 2:06 μμ στις 13 Μάρτιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 37,8 km/h 8:44 πμ στις 18 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 503,3 km 13 Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ελαχίστη τιμή πίεσης 990,3 mb 10:28 μμ στις 17 Ιανουάριος
Μεγίστη τιμή πίεσης 1030,8 mb 10:08 μμ στις 24 Ιανουάριος
Μηνιαία ρεκόρ

Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.

Ρεκόρ μηνός Ιανουαρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 20,4 °C at 1:37 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -7,7 °C at 7:07 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,8 °C at 11:52 μμ on 06 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -18,1 °C at 7:59 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 19,0 °C at 1:37 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -14,7 °C at 7:07 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -14,6 °C at 7:07 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 20,4 °C at 1:37 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 11,6 °C at 9:44 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,4 °C at 10:59 μμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 3:35 πμ on 07 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 26 % at 2:06 πμ on 24 Ιανουάριος 2016
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 14,5 °C on 06 Ιανουάριος 2017
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 0,9 °C on 29 Ιανουάριος 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 14,4 mm/hr at 2:39 πμ on 17 Ιανουάριος 2017
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,8 mm at 3:06 πμ on 17 Ιανουάριος 2017
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 36,6 mm on 17 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 73,5 mm Ιανουάριος 2017
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 15 ημέρες to 01 Ιανουάριος 2017
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 4 ημέρες to 18 Ιανουάριος 2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 78,5 km/h at 8:18 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 37,8 km/h at 8:44 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 503,3 km on 13 Ιανουάριος 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 1033,8 mb at 9:34 πμ on 23 Ιανουάριος 2016
Απολύτως ελάχιστη πίεση 990,3 mb at 10:28 μμ on 17 Ιανουάριος 2018
Aκραίες τιμές
Oι ακραίες τιμές από την αρχή λειτουργίας του σταθμού στις 10 Ιανουαρίου 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 37,8 °C at 4:47 μμ on 06 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -7,7 °C at 7:07 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 26,5 °C at 5:56 μμ on 09 Ιανουάριος 2013
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -22,9 °C at 10:08 πμ on 29 Φεβρουάριος 2016
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 42,0 °C at 6:13 μμ on 13 Αύγουστος 2014
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -14,7 °C at 7:09 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -14,6 °C at 7:07 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 43,3 °C at 3:46 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 25,8 °C at 6:00 πμ on 24 Ιούνιος 2016
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,4 °C at 10:59 μμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 8:26 πμ on 25 Δεκέμβριος 2015
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 2 % at 11:35 πμ on 12 Μάιος 2015
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 39,7 °C on 03 Δεκέμβριος 2015
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 0,0 °C on 04 Αύγουστος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 82,8 mm/hr at 8:40 μμ on 27 Ιούλιος 2017
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 50,2 mm at 5:17 μμ on 14 Δεκέμβριος 2014
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 1680,7 mm on 18 Φεβρουάριος 2018
Μεγίστη μηνιαία βροχόπτωση 1746,1 mm Φεβρουάριος 2018
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 30 μέρες to 06 Σεπτέμβριος 2015
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 10 μέρες to 11 Δεκέμβριος 2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 91,8 km/h at 2:06 μμ on 13 Μάρτιος 2018
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 85,6 km/h at 7:12 πμ on 11 Απρίλιος 2017
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 601,0 km on 01 Δεκέμβριος 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως ελαχίστη πίεση 982,3 mb at 10:05 μμ on 02 Φεβρουάριος 2016
Απολύτως μέγιστη πίεση 1038,8 mb at 3:28 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016
image image

Script by ΜetFM 2015


Τελευταία ανανέωση σελίδας 28/5/2018 10:55:03 πμ
Έκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.4 (1099)